નવો બોજ છે?

આંસુથી રમવાની ફુર્સત રોજ છે,
આ જખ્મોની વાત? કેવી મોજ છે!

મોકલી આપ મને તારી એ ઉદાસી,
એક વધુ ઉદાસી, ક્યાં નવો બોજ છે?

ગિરીશ જોશી

Advertisements

One thought on “નવો બોજ છે?

 1. જુદી જિંદગી છે મિજાજે – મિજાજે;
  જુદી બંદગી છે નમાજે – નમાજે.

  છે એક જ સમંદર, થયું એટલે શું ?
  જુદા છે મુસાફર જહાજે – જહાજે.

  ભલે હોય એક જ એ અંતરથી વહેતા,
  છે સૂરો જુદેરા રિયાજે – રિયાજે.

  જુદા અર્થ છે શબ્દના બોલવા પર,
  છે શબ્દોય જુદા અવાજે – અવાજે.

  જીવન જેમ જુદાં છે કાયામાં જુદી,
  છે મૃત્યુય જુદાં જનાજે – જનાજે.

  હઠી જાય ઘૂંઘટ, ઢળી જાય ઘૂંઘટ,
  જુદી પ્રીત જાગે મલાજે – મલાજે.

  તમે કેમ ‘ગાફિલ’ હજીયે છો ગાફિલ ?
  જુઓ, બદલે દુનિયા તકાજે – તકાજે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s