સુવિચાર

એ આંસુ જ શુ કામ ના કે જે પોતાના ની યાદ માં ના વહે,
વિરહની લાગણી જ શુ કામની કે જેમાં મિલન ની આસ ના રહે,
સવ્પન સાકાર કરવા ના મોહ ની કિમત જો જો હ્રદય ના ચુકવે,
નહિતર જિવન ને પણ ખુદ ને ત્યજતા વાર નહિ લાગે…!!!

-“પ્રાથમ્ય”™

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s