જ્યોતિર્લિંગ

જ્યોતિર્લિંગ

૧. સોમેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – પ્રભાસ પાટણ

૨. મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગ  – કર્નુલ (આન્ધ્ર પ્રદેશ)

૩. મહામંડલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – ઉજ્જૈન (મધ્ય પ્રદેશ)

૪. ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – માંધાતા (મધ્ય પ્રદેશ)

૫. વૈધનાથ જ્યોતિર્લિંગ – વૈજનાથ નગર (આન્ધ્ર પ્રદેશ)

૬. ભીમ શંકર જ્યોતિર્લિંગ – ગૌહત્તી (આસામ)

૭. રામેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – રામેશ્વર (દક્ષીણ ભારત)

૮. નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – બેટ દ્વારકા (સૌરાસ્ટ્ર )

૯. વિશ્વેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – કાશી

૧૦. ત્ર્યંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – રામેશ્વર

૧૧. કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ – કેદારનાથ (હિમાલય)

૧૨. દુશ્મેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ – વેરુલ (મધ્ય પ્રદેશ)

One thought on “જ્યોતિર્લિંગ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s