અનામિકા – નીલેશ રાણા

અનામિકા – નીલેશ રાણા

book18નામ : અનામિકા

લેખક : નીલેશ રાણા

પ્રકાશક :
ઈમેજ પ્રકાશન પ્રા. લિ.
1-2, અપર લેવલ, સેન્ચૂરી બજાર
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380006
ફોન : 91-79-26560504

કિંમત : 100 રૂ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા : 158

વિગત : દેશ-પરદેશના વિવિધ અનુભવોને વણી લેતી ડૉ.નીલેશ રાણાની કલમે સુંદર ટૂંકી અને રસપ્રદ વાર્તાઓ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s