બેફામ જીવવાનાં બહાનાં

ઓ દિલ, અમે જો પ્રેમમાં ખુદાના બની જતા,
તો એ જ ખુદ અમારા દીવાના બની જતા.

જગમાં અમે જો એકબીજાનાં બની જતા,
આ ધરતી આભ કેટલાં નાનાં બની જતા.

તારા વિના જે દિવસો વીતાવ્યા છે મેં અહીં,
તું હોત તો એ મારા જમાના બની જતા.

નક્કી હતી અમારા જીવનમાં તો બેખુદી,
મયખાર નહિ થતે તો દીવાના બની જતા.

સારું થયું કે દિલને તમે વશ કરી લીધું,
નહિ તો અમે જગતમાં બધાંના બની જતા.

આ લાગણી ને અશ્રુ જો મળતે મર્યા પ્રથમ,
બેફામ જીવવાનાં બહાનાં બની જતા.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s