ક્રીમ ઓફ ટોમેટો સૂપ

 

ક્રીમ ઓફ ટોમેટો સૂપ

soopરીત:

ટામેટાં, બટાકાં, બીટના મોટા ટુકડા સમારો. તેમાં તજ, તમાલપત્ર, લવિંગ, લસણ નાખી અને છ કપ પાણી રેડી પ્રેશરકૂકરમાં બાફી લો. બફાઇ જાય એટલે તમાલપત્ર કાઢી લઇ ગ્રાઇન્ડ કરો. ગાળીને સ્ટોક તૈયાર કરો. સોસ બનાવવા માટે પહેલાં માખણ ગરમ કરી તેમાં મેંદાને એક મિનિટ શેકો. દૂધ રેડીને ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઉકળવા દો. મરીનો પાઉડર, ટોમેટો કેચઅપ, મીઠું અને ખાંડ ભેળવો. પાંચેક મિનિટ ઉકળવા દઇને મલાઇક્રીમ નાખી બ્રેડક્રમ્બ્સ સાથે સર્વ કરો.soop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s