એપલ કેક

એપલ કેક

સામગ્રી :

મેંદો – ૧ કપ, રવો – પા કપ, દૂધ – ૧ કપ, દૂધનો પાઉડર – અડધો કપ, બેકિંગ પાઉડર – ૧ ચમચી, ખાવાનો સોડા – અડધી ચમચી, નારંગીની છાલનો પાઉડર – અડધી ચમચી, મલાઈ – અડધો કપ, બૂરું ખાંડ – પોણો કપ, સફરજનના નાના ટુકડા – ૧ કપ, લીંબુનો રસ – ૧ ચમચો, ખાંડ – ૧ ચમચો

રીત :

કેક બનાવવા માટે પહેલાં ઉપર જણાવેલી બધી સામગ્રી ભેગી કરી ખૂબ ફીણો. કેક બનાવવા માટેના મોલ્ડમાં માખણ લગાવો. સફરજનના ટુકડામાં બૂરું ખાંડ અને લીંબુનો રસ મિકસ કરો. હવે આ ટુકડાને માખણવાળા ટિનના તળિયે પાથરો. ઓવનને અગાઉથી પંદર ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ગરમ કરી રાખો. તેમાં આ કેકનું મોલ્ડ મૂકી વીસ-પચીસ મિનિટ રહેવા દો. કેક તૈયાર થઈ જાય એટલે અંદર ચપ્પુ ખોસી જોઈ લો કે મિશ્રણ ચપ્પુ પર ચોંટતું નથી ને. ચોંટતું હોય તો થોડી વાર રહેવા દો. પછી કેકને ઓવનમાંથી બહાર કાઢી પછી એક પ્લેટમાં ઊંધી પાડીને કાઢો. ટેસ્ટી એપલ કેકનો સ્વાદ માણો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s