કોઠાની જીરાગોળી

કોઠાની જીરાગોળી

સામગ્રીઃ

2 ચમચી કોઠાનો પાવડર, 1 ચમચી દળેલી ખાંડ, એકથી દોઢ ચમચી ગોળ, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું, ચપટી આખુ જીરુ, 1 ચમચી પાકે કે કાચા કોઠાનો પલ્પ.

રીતઃ

એક બાઉલમાં કોઠાનો પાવડર લો. તેમાં દળેલી ખાંડ, ગોળ, સંચળ પાવડર, લાલ મરચું, આખુ જીરુ અને કોઠાનો પલ્પ ઉમેરી બધું મિક્સ કરો. તેમાંથી નાની નાની જીરાગોળી વાળી લો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s