બ્રાઉન બ્રેડ પુડિંગ

બ્રાઉન બ્રેડ પુડિંગ

સામગ્રી :

બ્રાઉન બ્રેડ – ૮ સ્લાઈસ, પીચ – ૪ નંગ, બ્રાઉન સુગર – પોણો કપ, ઈંડાં – ૩ નંગ, મલાઈવાળું દૂધ – ૧ કપ, ચેરી – અડધો કપ

રીત :

પીચને છોલી ઠળિયો કાઢી તેનાં પતીકાં કરો. અડધા ભાગની બ્રાઉન સુગરમાં એક કપ પાણી ભેળવી તેમાં પીચનાં પતીકાં બાફી લો. ઓવનને ૧૮૦૦સે. તાપમાને ગરમ કરો. બ્રાઉન બ્રેડની સ્લાઈસને સહેજ શેકી તેને ત્રિકોણાકાર કાપો. એક બાઉલમાં ઈંડાંને તોડી તેને સહેજ ફીણો. તેમાં બ્રાઉન સુગર તથા દૂધ ઉમેરીને મિકસ કરો. પીચ એકદમ પોચાં પડે એટલે તેને બ્લેન્ડ કરી લો. બેકિંગ ડિશમાં ટોસ્ટના ત્રિકોણ પીસ ગોઠવો. તેના પર સાફ કરેલી ચેરી અડધા ભાગની ગોઠવો. ઈંડાંના મિશ્રણને પીચની પ્યોરીમાં મિકસ કરો અને તેને બેકિંગ ડિશમાં ગોઠવેલી બ્રેડ પર રેડો. બાકીની ચેરીને ઉપર ગોઠવી અગાઉથી ગરમ કરેલા ઓવનમાં અડધો કલાક બેક થવા દો. ગરમ જ સર્વ કરો.

નોંધ : તમે ઈરછો તો ટિનપેક પીચનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s