લખનવી વરીયાળી

લખનવી વરીયાળી

 

સામગ્રીઃ

1 ચમચી લખનવી વરીયાળી, 1 ચમચી મગજતરીના બી, 4 ચમચી રંગીન વરીયાળી, 2 ચમચી કેસર સોપારી, 1 ચમચી સિલ્વર જીનતાન, 2 ચમચી લાલ જીનતાન, પા ચમચી ઈજમેટના ફૂલનો પાવડર, પા ચમચી લવલી માસાલો, 1 ચમચી હીરામોતી પાવડર.

રીતઃ

લખનવી વરીયાળી અને મગજતરીના બીને ધીમા તાપે શેકી એક બાઉલમાં કાઢી લો. તેમાં મિક્સ રંગીન વરીયાળી, કેસર સોપારી, લાલ કલરના જીનતાન, સિલ્વર રંગના જીનતાન, ઈજમેટના ફૂલ, હીરામોતી પાવડર અને લવલી મસાલો ઉમેરી બધું મિક્સ કરો, આ મુખવાસ લાંબા સમય માટે સ્ટોર પણ કરી શકાય છે.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s