ખસખસનો શીરો

ખસખસનો શીરો

સામગ્રી :

ખસખસ – ૧૦૦ ગ્રામ, ઘી – ૧૦૦ ગ્રામ, એલચી પાઉડર – પોણો ચમચી, માવો – ૨૫૦ ગ્રામ, કોપરું – અડધી કાચલીનું છીણ, સમારેલી ખારેક – ૧૦-૧૨ નંગ, બદામ – ૨૦-૨૫ નંગ, પિસ્તા – ૧૫-૨૦ નંગ, કાજુ – ૧૫-૨૦ નંગ, દૂધ – અઢી કપ, ખાંડ – ૨૫૦ ગ્રામ

રીત :

ખસખસને બે કપ પાણીમાં આખી રાત પલાળીને રાખો. પાણી કાઢીને તેને વાટો અને પેસ્ટ બનાવો. ઘી ગરમ કરી તેમાં ખસખસ પેસ્ટને ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી સાંતળો. એલચી પાઉડર નાખી હલાવો. તેમાં માવો નાખી પાંચ મિનિટ સુધી સાંતળો. ખમણેલું કોપરું, ખારેક, બદામ, કાજુ, પિસ્તા નાખી બે-ત્રણ મિનિટ સુધી હલાવો. દૂધ નાખી મિશ્રણ ગાઢું થાય ત્યાં સુધી પકાવો. ખાંડ નાખો. ખાંડ ઓગળે અને મિશ્રણ શીરા જેવું ઘાટું થાય ત્યાં સુધી હલાવો. ગરમ ગરમ પીરસો.

 

One thought on “ખસખસનો શીરો

  1. Dear Friend!
    Welcome to my “Blog”, with electronic adress URL: http://nikotev.wordpress.com/
    In the new variant of the blog there are very much new informers, themes, banners and analisys by the variouse problems of the military history and policy. They will be very interesting for you! In the world system of the cybersytes, the blog received a high mark “600,5”.
    Your friend Nikolay Kotev

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s