ઓરેન્જ પુડિંગ

ઓરેન્જ પુડિંગ

puddingસામગ્રી

૧/૨ કપ ઓરેન્જ જયૂસ, ૩/૪ કપ સુગર ૨ ટેબલસ્પુન + દોઢ ટીસ્પુન અનસોલ્ટેડ બટર, (રૂમ ટેમ્પરેચર પ્રમાણે સોફટ થયેલું), ૧ ટેબલ સ્પુન ઓરેન્જ ઝેસ્ટ, ૧/૪ કપ ઓલ-પરપઝ ફલોર, ૧ કપ મિલ્ક

રીત

ઓરેન્જ જયૂસને સોસપેનમાં રેડો, તેમાં બટર, ક્રીમ, સુગર, ઓરેન્જ ઝેસ્ટ માપસર નાખો. ગરમ પાણી માપ પ્રમાણે નાખ્યા બાદ નોન-સ્ટીક પર બેકિંગ પાઉડર સ્પ્રે કરો ૩૦થી ૩૫ મિનિટમાં બસ સ્વાદિષ્ટ ઓરેન્જ પુડિંગ તૈયાર! ડેકોરેશન માટે ઉપર ઓરેન્જની સ્લાઇસ મૂકી શકાય.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s