મઝહબની એટલે તો

મઝહબની એટલે તો ઈમારત બળી નથી,
શયતાન સ્વભાવે કોઈ આદમી નથી.

તક્દીર ખુદ ખુદાએ લખી પણ ગમી નથી,
સારું થયું કે કોઈ મનુજે લખી નથી.

ત્યાં સ્વગૅ ના મળે તો મુસીબતનો પોટલો

મરવાની એટલે મેં ઉતાવળ કરી નથી.

કેવા શુકનમાં પવૅતે આપી હશે વિદાય,
નિજ ઘરથી નિકળી નદી પાછી વળી નથી.

શ્ર્ધ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર?

કુરાનમાં તો ક્યાંય પૈગંબરની સહી નથી.

ડુબાડી દઈ શકું છું ગળાબૂડ સ્મિત ને,
મારી કને તો અશ્રુઓની કંઈ કમી નથી.

મ્રુત્યુની ઠેસ વાગશે તો શું થશેજલન”,
જીવનની ઠેસની તો હજુ કળ વળી નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s