પનીર મેવા

પનીર મેવા

સામગ્રી

paneer mavaપનીર – ૨૫૦ ગ્રામ,દળેલી ખાંડ – ૫૦ ગ્રામ, કાજુ – બે ચમચી (કતરણ),બદામ – બે ચમચી (કતરણ),પિસ્તા – બે ચમચી (કતરણ),કિસમિસ – બે ચમચી,મિલ્ક પાઉડર – ૪ મોટી ચમચી

રીત

પનીર, દળેલી ખાંડ અને મિલ્ક પાઉડરને સારી રીતે મિકસ કરો.

આ મિશ્રણને ગોળાકાર દીવા જેવો આકાર આપો જેને કેનોપી કહે છે.

કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને કિસમિસમાં ચાર ચમચી દળેલી ખાંડ ભેળવી થોડું ગરમ કરી ઠંડુ કરો.

આ મિશ્રણને કેનોપીમાં ભરો. ઉપર પિસ્તાની કતરણ ભભરાવી સર્વ કરી શકો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s