શેકેલા કાજુ

શેકેલા કાજુ

 

૪ થી ૬ વ્યકિત માટે

લો પાવર લેવલ = ૦૦ – ૪૦ % , મઘ્યમ પાવર લેવલ = ૪૦ – ૯૦ %, માઇક્રો = ૧૦૦ %

સામગ્રી :

૧ કપ કાજુ, ૨ ચમચા વેજીટેબલ ઘી, ૧ ચમચો મરીનો ભૂકો, મીઠું સ્વાદાનુસાર.

રીત :

એક બાઉલમાં કાજુને ૩ મિનિટ માટે લો પાવર લેવલ પર માઇક્રો કરો. માઈક્રો થયાં પછી કાજુમાં વેજીટેબલ ઘી અને મીઠું ઉમેરી ફરી ૪ મિનિટ માટે માઇક્રો કરો. કાજુ શેકાય ગયા પછી તેનાં પર મરીનો ભૂકે ભભરાવી દો. બરાબર હલાવી, ઠંડા પડે પછી ખાવાનાં ઉપયોગમાં લેવા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s