શેકેલા તલ

શેકેલા તલ

શેકેલા તલ

૪ થી ૬ વ્યકિત માટે

લો પાવર લેવલ = ૦૦ – ૪૦ % , મઘ્યમ પાવર લેવલ = ૪૦ – ૯૦ %, માઇક્રો = ૧૦૦ % સામગ્રી :

૨૫૦ ગ્રામ સફેદ તલ, ૧ ચમચો હળદર, ૧ ચમચો લીંબુનો રસ, મીઠું સ્વાદાનુસાર.

રીત :

તલને સાફ કરી તેમાં હળદર, મીઠું અને લીંબુનો રસ ઉમેરી, એકસરખુ હલાવી તલમાં ચડાવી એક રાત રાખો. એક બાઉલમાં તલ લઇ ૧૫ મિનિટ માટે મઘ્યમ પાવર લેવલ પર માઇક્રો કરો. દરમિયાન વરચે એકવખત હલાવવું. શેકેલા તલ ઠંડા પડે પછી ચાળીને ડબ્બામાં ભરી દો. અથવા શેકેલી વરીયાળી સાથે ભેળવી દો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s