શેકેલી બદામ

શેકેલી બદામ

શેકેલી બદામ

૪ થી ૬ વ્યકિત માટે

લો પાવર લેવલ = ૦૦ – ૪૦ % , મઘ્યમ પાવર લેવલ = ૪૦ – ૯૦ %, માઇક્રો = ૧૦૦ %

સામગ્રી :

૧ કપ આખી બદામ, દોઢ ચમચા વેજીટેબલ ઘી, ૧ ચમચો મરીનો ભૂકો, ૧ ચમચી ચાટ મસાલો, મીઠું સ્વાદાનુસાર.

રીત :

એક બાઉલમાં બદામને ૪ મિનિટ માટે મઘ્યમ પાવર લેવલ પર માઇક્રો કરો. માઇક્રો થયાં બાદ બદામમાં વેજીટેબલ ઘી, મીઠું અને ચાટ મસાલો ઉમેરી ફરી ૫ મિનિટ માટે મઘ્યમ પાવર લેવલ પર માઇક્રો કરો. બદામ શેકાઇ ગયા પછી તેનાં પર મરીનો ભૂકો ભભરાવી દો. બરાબર હલાવી, ઠંડી પડે પછી ખાવાનાં ઉપયોગમાં લેવી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s