શેકેલી વરીયાળી

શેકેલી વરીયાળી

 

૪ થી ૬ વ્યકિત માટે

લો પાવર લેવલ = ૦૦ – ૪૦ % , મઘ્યમ પાવર લેવલ = ૪૦ – ૯૦ %, માઇક્રો = ૧૦૦ %

સામગ્રી :

૨૫૦ ગ્રામ કાચી વરીયાળી, ૧ ચમચો હળદર, ૨ ચમચા લીંબુનો રસ, મીઠું સ્વાદાનુસાર.

રીત :

વરીયાળી સાફ કરી તેમાં હળદર, મીઠું અને લીંબુનો રસ ઉમેરી, એકસરખુ હલાવી વરીયાળીમાં ચડાવી એક રાત રાખો. એક બાઉલમાં વરીયાળી લઇ ૨૦ મિનિટ મઘ્યમ પાવર લેવલ પર માઇક્રો કરો. દરમિયાન વરચે એક વખત હલાવો. શેકેલી વરીયાળી ઠંડી પડે પછી ચાળીને ડબ્બામાં ભરી દો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s