મેઘ નુ ગરજવું

મેઘ નુ ગરજવું આજે ગમગીન લાગે છે.
વર્ષાનુ વરસવુ આજે વસમુ લાગે છે.

માટીની મહેક આજે મનને મુરઝાવે છે,
મેઘધનુષ ના રંગ આજે અગનજ્વાળ ભાસે છે.

મોરલાનો ટહુકો આજે ચિત્કાર લાગે છે,
ખીલેલી સંધ્યા આજે ઉદાસ લાગે છે.

ખળખળ વહેતા ઝરણાં આજે ખાલી લાગે છે,
નદીનો પ્રવાહ આજે લાગણીઓ ને તાણે છે.

શું વિરહ એટલો વસમો હોય છે !!!
કે ધોધની માફક વહેતુ જીવન..
સ્થિર મૃત્યુ સમ ભાસે છે !!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s