એગલેસ બ્રાઉનીઝ

એગલેસ બ્રાઉનીઝ

eggless browinzsસામગ્રી

ગ્રેટ કરેલી ડાર્ક ચોકલેટ- ૧૦૦ ગ્રામ
મેંદો- દોઢ કપ
બેકિંગ પાઉડર- બે ચમચી
બટર- ૧૩૦ ગ્રામ
કેસ્ટર સુગર- એક કપ અને દોઢ મોટાં ચમચા(બે જગ્યાએ)
વેનિલા એસેન્સ- ૧ ચમચી
ક્રશ કરેલું અખરોટ- અડધો કપ

રીત

ઓવનને ૧૮૦ ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ પર ગરમ કરો અને આઠ ઇંચની કેક ટીનમાં માખણ લગાડી બાજુ પર રહેવા દો. મેંદો અને બેકિંગ પાઉડર ભેગો ચાળો.

ચોકલેટ અને બટરને ઓવનમાં મૂકવાના બાઉલમાં ભેગાં કરી મિકસ કરો.

તેને ઓવનમાં ૧૦૦ ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ પર અથવા ડબલ બોઇલર સિસ્ટમથી ગરમ કરી શકાય.કેસ્ટર સુગર અને વેનિલા એસેન્સ ભેગાં કરી હલાવો.

મેંદો અને અખરોટ નાખી હલાવો. આ મિશ્રણને બેકિંગ કેક ટીનમાં ભરો. પહેલેથી ગરમ કરેલા ઓવનમાં ટીન મૂકી તેને ૨૫થી ૩૦ મિનિટ સુધી રાખો. બહાર કાઢી ઠંડુ થવા દો અને ચોરસ સ્લાઇસ કરો.

નોંધ: ડબલ બોઇલર એટલે એક તપેલામાં થોડું પાણી લઇ તેની અંદર એક વાસણ ઊધું મૂકો. તેના ઉપર જે વસ્તુ ગરમ કરવી હોય તે મૂકો. પાણીમાંથી ઉત્પન્ન થતી વરાળથી મૂકેલી વસ્તુ ગરમ થાય છે. જેમ ઇડલી કે ઢોકળા બનાવીએ છીએ તે રીતે.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s