રતલામી સેવ

રતલામી સેવ

સામગ્રી

ચણાનો ઝીણો લોટ – ૫૦૦ ગ્રામ, તેલ – એક વાટકી, લીંબુ – ૧ નંગ, અજમો – અડધી ચમચી, સોડા બાયકાર્બોનેટ – અડધી નાની ચમચી, મીઠું – જરૂરિયાત પ્રમાણે , મરચું – જરૂરિયાત પ્રમાણે, મરી – અડધી ચમચી

રીત

સૌપ્રથમ અજમો અને મરીને વાટી લો. તેલ અને પાણી સરખે ભાગે ભેગા કરીને ફીણો. એકદમ સફેદ દૂધિયું મિશ્રણ તૈયાર થાય ત્યારે તેમાં સોડા અને અડધા લીંબુનો રસ અને ઝીણી ચાળેલી સફેદ તીખા મરચાંની ભૂકી ઉમેરવી. દૂધિયા પાણીમાં સમાય તેટલો ચણાનો લોટ, મીઠું, મરી, હિંગ, અજમો વગેરે ઉમેરી બરાબર મસળી સંચાથી અથવા ઝારાથી ગરમ તેલમાં સેવ પાડવી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s