ગણપતિ પ્રાર્થના

ગણપતિ પ્રાર્થના


વિધ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદધિતાય ,
નાગાનનાય શ્રુતિ યગ્ન વિભૂષિતાય ગૌરીસુતાય ગણનાથ
નમો નમસ્તે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s