ઓપન સેન્ડવિચ

ઓપન સેન્ડવિચ

સામગ્રી :

બ્રાઉન બ્રેડ – ૩ સ્લાઇસ, પનીર સ્પ્રેડ માટે : પનીર – ૧૦૦ ગ્રામ, દહીં – ૨ ચમચા, લીલાં મરચાં – ૨ નંગ, મીઠું – સ્વાદ મુજબ

રીત:

સ્પ્રેડ માટેની બધી સામગ્રીને હાથથી મસળીને મિકસ કરો. તેના ત્રણ એકસરખા ભાગ કરો. બ્રેડની દરેક સ્લાઇસ પર આ સ્પ્રેડ લગાવી સર્વ કરો. આ ઓપન સેન્ડવિચમાં સવારે નાસ્તામાં લઇ શકો છે, જેમાં કેલરી વધારે નથી હોતી.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s