ચીકપી એન્ડ પોટેટો બર્ગર

ચીકપી એન્ડ પોટેટો બર્ગર

સામગ્રી

burgerકાબુલી ચણા – ૧ કપ, બાફેલા બટાકાનો છૂંદો – ૪-૫ નંગ, તેલ – ૧ ચમચો, તળવા માટે,સમારેલી ડુંગળી – ૧ નંગ,સમારેલાં લીલાં મરચાં – ૨ નંગ,સમારેલી કોથમીર – ૨ ચમચા,મીઠું – સ્વાદ મુજબ,લીંબુનો રસ – દોઢ ચમચી

બ્રાઉન બ્રેડ ક્રમ્બ્સ – પોણો કપ,સર્વ કરવા માટે ઘઉના બર્ગર બન – ૪ નંગ,રાઇની પેસ્ટ – ૧ ચમચો

ટોમેટો કેચઅપ – ૮ ચમચા,લેટયૂસનાં પાન – ૧૦-૧૨

ડુંગળીની રિંગ્સ – ૧ નંગ

રીત

કાબુલી ચણાને પલાળી, બાફીને તેનો છૂંદો કરો. પેનમાં એક ચમચો તેલ લઇ તેમાં ડુંગળીને આછા બદામી રંગની સાંતળો. લીલાં મરચાં નાખી અડધી મિનિટ સાંતળો. આમાં બટાકાના છૂંદા સાથે ચણાનો છૂંદો, કોથમીર, મીઠું નાખો અને બરાબર મિકસ કરો. લીંબુનો રસ ભેળવો.

આ મિશ્રણમાંથી થોડો ભાગ લઇ ગોળો વાળો. તેને બ્રેડક્રમ્બ્સમાં રગદોળી સહેજ દબાવીને પેટીસ બનાવો. આ રીતે બધા મિશ્રણની પેટીસ તૈયાર કરો. હવે એક પેન ગરમ કરી, સહેજ તેલ મૂકી તેમાં એકસાથે ત્રણ-ચાર પેટીસ ગોઠવી બંને બાજુએ આછા બદામી રંગની સાંતળો.

બર્ગર બનને વચમાંથી કાપો મૂકી તેને લોઢી પર સહેજ કડક શેકો. લેટયૂસનાં પાનના હાથથી ટુકડા કરો. તેના પર રાઇની પેસ્ટ અને ટોમેટો કેચઅપ બર્ગરના નીચેના ભાગ પર લગાવો અને તેના પર લેટયૂસનાં પાન ગોઠવો.

દરેક પાન પર પેટીસ ગોઠવો. બનના ઉપરના અડધા ભાગ પર રાઇની પેસ્ટ અને ટોમેટો કેચઅપ લગાવો. તેના પર ડુંગળીની રિંગ્સ ગોઠવો. આ રીતે બધાં બર્ગર તૈયાર કરીને તરત જ સર્વ કરો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s