પનીર ટામેટા

પનીર ટામેટા


paneer-tomatoસામગ્રી

ટામેટા- ૨ નંગ(મોટા)
પનીર- ૧૦૦ ગ્રામ
લીલા મરચા-૨-૩ નંગ
લીંબુ-૧
રિફાઇન્ડ તેલ- એક મોટો ચમચો
મીઠું- સ્વાદ મુજબ
ગરમ મસાલો- જરૂર મુજબ

રીત

ટામેટાની સ્લાઇસ કરો. પેનમાં તેલ મૂકી પનીરના ટૂકડાં તળો. ઠંડા થાય એટલે એમાં ગરમ મસાલો નાખી લીંબુનો રસ ભેળવો.

ટામેટાની સ્લાઇસ પર જરાક મીઠું ભભરાવી, તૈયાર પનીર ચાટ મૂકી સર્વ કરો. તેની ઉપર લીલી ચટણી પણ નાંખી શકાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s