ચોકલેટ કોટેડ કોપરાપાક

ચોકલેટ કોટેડ કોપરાપાક

સામગ્રીઃ

75 ગ્રામ ખાંડ, 150 ગ્રામ કોપરાનું છીણ, 1 ચમચી તાજી મલાઈ, ચપટી એલચી પાવડર, 2 ચમચી ઘી, 2 ચમચી કોકો પાવડર, 70 ગ્રામ આઈસીંગ શુગર.

રીતઃ

સૌ પ્રથમ એક કઢાઈમાં ખાંડ લો અને ખાંડ ડુબે એ કરતાં સહેજ વધુ પાણી ઉમેરી દોઢ તારની ચાસણી બનાવો. આ ચાસણીમાં કોપરાનું છીણ ઉમેરી, તાજી મલાઈ અને એલચી પાવડર ઉમેરી બધુ જ મિક્સ કરી એક થાળીમાં પાથરી દો. હવે ચોકલેટ કોટિંગ માટે એક પેનમાં ઘી મૂકો. ઘી ગરમ થાય એટલે ગેસ બંધ કરી તેમાં કોકો પાવડર અને આઈસીંગ શુગર ઉમેરી મિશ્રણ તૈયાર કરો. આ ચોકલેટ મિશ્રણ કોપરાપાક ઉપર પાથરી દો અને 2 થી 3 કલાક ફ્રિઝમાં સેટ થવા મૂકી દો. ત્યારબાદ મનપસંદ આકારના પીસ કરી પીરસો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s