બૂંદી અને રબડી સ્ટફડ પેનકેકસ

બૂંદી અને રબડી સ્ટફડ પેનકેકસ

bundi rabadi pancackesસામગ્રી

મેંદો-દોઢ કપ,બેકિંગ પાઉડર -૧ ચમચી, ખાવાનો સોડા-૧ ચમચી, છાશ-પોણો કપ, દળેલી ખાંડ-૨ ચમચા,તેલ-સાંતળવા માટે, કળીના લાડુ-૬ નંગ (મઘ્યમ સાઇઝ),સમારેલી બદામ-૮-૧૦ નંગ, દ્રાક્ષ-૧ ચમચો,સમારેલા કાજુ-૮-૧૦ નંગ, રબડી-૩-૪ ચમચા, પલાળીને છોલેલી બદામ-૮-૧૦ નંગ

રીત

ઓવનને પહેલેથી ૧૮૦ ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ સુધી ગરમ કરીને રાખો. મેંદો, બેકિંગ પાઉડર અને સોડાને એક સાથે ચાળીને તૈયાર રાખો. તેમાં છાશ નાખી ખીરું તૈયાર કરો. તેમાં દળેલી ખાંડ નાખી મિકસ કરો. એક ફ્રાઇંગ પાન ગેસ પર મૂકી તેની ઉપર થોડું તેલ નાખો.

તેની ઉપર ખીરું પાથરો. થોડું શેકાય અને લાઇટ બ્રાઉન થઇ જાય એટલે ફેરવી નાખો. બીજી બાજુ પણ બ્રાઉન થાય એટલે નીચે ઉતારી દો. આ રીતે બીજી પેનકેકસ તૈયાર કરી દો.

એક બાઉલમાં કળીના લાડુ તોડી લો. તેમાં સમારેલી બદામ, દ્રાક્ષ, કાજુ નાખી મિકસ કરો. ઉપરથી રબડી નાખીને ફરી મિકસ કરો.એક કેક ટીન લો તેમાં પેનકેક ફિકસ કરો.

તેની ઉપર કળીના લાડુવાળું મિશ્રણ પાથરો. તેની ઉપર બીજી પેનકેક મૂકો. આની ઉપર ફરીથી મિશ્રણ પાથરો. ઉપર ફરી એક પેનકેક મૂકી દો. આ રીતે તૈયાર થઇ ગયેલી કેક ટીનને પહેલેથી ગરમ કરેલા ઓવનમાં ૧૦ મિનિટ માટે મૂકો.

ઓવનમાંથી કાઢીને પલાળીને, છોલીને મૂકેલી બદામથી ડેકોરેટ કરો અને પીરસો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s