બ્રેડની સ્લાઇસના પૂડલા

બ્રેડની સ્લાઇસના પૂડલા

સામગ્રી

બ્રેડની સ્લાઇસ – ૫ નંગ, મગની મોગર દાળ – અડધો કપ, ચોખા – ૧ ચમચો, ચણાનો લોટ – ૧ ચમચો, લીલાં મરચાં – ૨ નંગ, આદું – નાનો ટુકડો, હળદર – ચપટી, તેલ – જરૂર મુજબ, મીઠું – સ્વાદ મુજબ, સમારેલી કોથમીર – ૧ ચમચો

રીત મગની મોગર દાળ અને ચોખાને ચાર કલાક સુધી પાણીમાં પલાળી રાખો. ત્યાર બાદ પાણી નિતારી લઇ લીલાં મરચાં, આદું અને મીઠું નાખી મિકસરમાં એકરસ કરી લો. તેમાં ચણાનો લોટ પણ ભેળવો. બ્રેડની સ્લાઇસની કિનારીઓને ચપ્પુથી કાપી લો. ત્યાર બાદ નોનસ્ટિક લોઢીને મઘ્યમ આંચે ગરમ થવા મૂકો. તેના પર સહેજ તેલ મૂકો. ચોખા અને મગની દાળના મિશ્રણમાં સમારેલી કોથમીર ભેળવો. હવે બ્રેડની સ્લાઇસને આ મિશ્રણમાં બોળી નોનસ્ટિક લોઢી પર બંને બાજુએથી બ્રાઉન રંગની થાય ત્યાં સુધી શેકો. પછી તેને ત્રિકોણાકાર કાપી ચટણી કે સોસ સાથે પીરસો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s