કોર્ન હલવો

કોર્ન હલવો

corn-halwaસામગ્રી

મકાઇના દાણા – ૧૫૦ ગ્રામ, ઘી – ૪ નાની ચમચી, દૂધ – અડધો કપ,ખાંડ – ૧ કપ, ઇલાયચીનો પાઉડર – અડધી નાની ચમચી, કેસર – ૮-૧૦ રેસા, બદામ – પિસ્તા – ૨ નાની ચમચી (કતરણ), કાજુ – ૧૦ નંગ

રીત

પાણી નાખ્યા વગર મકાઇના દાણાને મિકસરમાં પીસી લો. એક કડાઇમાં ઘી મૂકી મકાઇની પેસ્ટ સોનેરી થાય ત્યાં સુધી સાંતળો. તેમાંથી ઘી છૂટું પડે એટલે એમાં દૂધ અને ખાંડ નાખી ધીમી આંચ પર બરાબર હલાવતા રહો.

હલવો કડાઇની કિનારી છોડવા લાગે ત્યારે એમાં કેસરના રેસા, ઇલાયચીનો પાઉડર, બદામ, પિસ્તા અને કાજુ નાખી ગરમ ગરમ પીરસો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s