ઓરેન્જ સ્વીટ

 

ઓરેન્જ સ્વીટ

orange sweetસામગ્રી

માખણ – અડધો કપ, બુરું ખાંડ – ૨ કપ, વેનીલા એસેન્સ – ૧ ચમચી, નારંગીની છાલનો પાઉડર – ૨ ચમચા, મીઠું – સ્વાદ મુજબ, લોટ – અઢી કપ,ખાવાનો સોડા – ૨ ચમચી, અખરોટના ટુકડા – પોણો કપ, ચોકલેટના ટુકડા – ૨ કપ

રીત

ઓવનને ૩૫૦ ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેડ પર ગરમ કરો. એક બાઉલમાં ફોઇલ પાથરો. હવે બીજા બાઉલમાં માખણ, બુરું ખાંડ, વેનીલા એસેન્સ, નારંગીની છાલનો પાઉડર અને મીઠું ભેળવી તેને એકરસ કરો.

તેમાં લોટ અને ખાવાના સોડા ભેળવી ખૂબ હલાવો. તેમાં અખરોટ અને ચોકલેટના ટુકડા નાખો. હવે ફોઇલ પાથરેલા બાઉલમાં આ મિશ્રણને એકસરખું પાથરી તેને ઓવનમાં વીસ-પચીસ મિનિટ સુધી બેક થવા દો.

બેક થઇ જાય એટલે તેને ઠંડું થવા દઇ ચોરસ પીસ કરી સ્વાદ માણો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s