ક્રીમી ગાજર

ક્રીમી ગાજર

સામગ્રી

creamy carrotગાજર(અધકચરા સમારેલા) – ૨ નંગ, ક્રીમ – ૧ કપઅખરોટ – પા કપ, જાયફળનો પાઉડર – ચપટી, વેજિટેબલ સ્ટોકનો પાઉડર – ચપટી, પાણી કે ગાજરનો રસ – જરૂર પ્રમાણે

રીત

ગાજરને ચીઝ અને અખરોટ સાથે મિકસરમાં એકરસ કરો.

તેમાં સ્વાદ મુજબ બધો મસાલો નાખી જરૂર લાગે તો સહેજ પાતળું કરવા પાણી કે ગાજરનો રસ ભેળવો.

ઉપર ગાજરના છીણથી સજાવટ કરી બાઉલમાં સર્વ કરો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s