ચેવડો

ચેવડો

પૌંઆ આર્યન ક્ષારનો સરસ સ્રોત છે. સામાન્ય રીતે પૌંઆ તળીને દિવાળીમાં ચેવડો બનાવાય છે. પૌંઆ પણ થોડું તેલ પીવે જ છે. આમ તળેલો ચેવટો બનાવવાના બદલે નાયલોન પૌંઆ શેકીને ચેવડો બનાવતા તેલનું પ્રમાણ ઘટી શકે છે.

સામગ્રી

નાયલોન પૌંઆ- ૧૦૦ ગ્રામ, મગફળી- ૨૦ ગ્રામ, દાળિયા- ૧૦ ગ્રામ, બદામ-૨૦ ગ્રામ, ખાંડ (દળેલી) ૧ ચમચી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, વધાર માટે તેલ, ૩ ચમચી હળદર, લાલ અથવા લીલું મરચું.

રીત

પૌંઆને જાડા વાસણમાં કોરા શેકવા. વાસણમાં તેલ મૂકી દાળિયા તથા મગફળી લાલ શેકવા. લીલા મરચા તથા હિંગ નાખવી. બદામના ટુકડા, હળદર તથા પૌંઆ નાંખવા, મીઠું નાંખવું. નીચે ઉતારી ઠંડુ પડતા ખાંડ નાંખવી. ૧૦૦ ગ્રામ પૌંઆમાંથી ૩૪૬ કેલરી, ૭૭.૩ ગ્રામ કાર્બોહાઇડ્રેટ, ૬.૬.ગ્રામ પ્રોટીન તથા ૨૦ ગ્રામ આર્યન મળે છે. માત્ર ૧૦૦ ગ્રામ પૌંઆ આપણી રોજિંદી જરૂરિયાતનું પોણા ભાગનું આર્યન આપી શકે છે.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s