રગડા સમોસા

રગડા સમોસા

ચંદ્રમુખી મટરના રગડાને એટલી વાર સુધી ગરમ કરો જયાં સુધી તેનું પાણી શોષાઇ ન જાય. ત્યાર પછી તેમાં સમારેલી ડુંગળી, ટામેટાં, કોથમીર અને આમચુર નાખી, મિકસ કરી તેને બાજુ પર મૂકી અને ઠંડુ થવા દો. ચંદ્રમુખી રોટલીની અંદર આ મિશ્રણ ભરી ચાર બાજુથી ફોલ્ડ કરો. આમ ચોરસ સમોસા તૈયાર થઇ જશે, આ સમોસાને ડીપ ફ્રાય કરી શકાય કે ઓવનમાં મૂકી શેકી શકો છો.

ચંદ્રમુખી રગડા અને રોટલીનાં સમોસા તૈયાર છે. આને સોસ, ચટણી કે દહીં સાથે પીરસો. ઉપરથી ચાટ મસાલો ભભરાવશો તો વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગશે.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s