સૂકામેવાના બિસ્કિટ

સૂકામેવાના બિસ્કિટ

સામગ્રી :

બટર – ૫૦૦ ગ્રામ, ખાંડ – દોઢ વાટકી, સુગર પફ – બે વાટકી, કોર્નફલેકસ – બે વાટકી, સોજી – ૧ વાટકી, સેલ્ફ રાઇઝિંગ ફલોર – બે વાટકી, દૂધ – પોણો વાટકી, કોપરાનું છીણ – ૧ વાટકી, ગોલ્ડન સીરપ – ૧ ચમચી, સોડા બાયકાર્બોનેટ – ૧ ચમચી, બદામ, પિસ્તા, કાજુ – જરૂરિયાત મુજબ

રીત:

બટર, ખાંડ અને સોડાને ફીણી તેમાં દૂધ ઉમેરી બધું એકરસ થઇ જાય ત્યાં સુધી ફીણો. ત્યાર બાદ એમાં સોજી, કોપરાનું છીણ, સુગર પફ, કોર્નફલેકસ, સેલ્ફરાઇઝિંગ ફલોર, ગોલ્ડન સીરપ વગેરેને મિકસ કરી તેને ૨૦ મિનિટ ફ્રિજમાં રાખો પછી તેમાં નાના-નાના ગોળ લૂઆ વાળીને તેના પર બદામ, પિસ્તા તથા કાજુને બારીક સમારીને તેની સજાવટ કર્યા પછી ઓવનમાં પકવો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s