રોઝી ગાજર હલવા વીથ પનીર જાંબુ

રોઝી ગાજર હલવા વીથ પનીર જાંબુ

સામગ્રી : ડ્રાયફ્રૂટ પનીરજાંબુ માટે : ૧૦૦ ગ્રામ પનીર, ૩ નંગ બ્રેડ, ૧/૨ કપ ડ્રાયફ્રૂટનો કરકરો ભૂકો, ૫૦ ગ્રામ, માવો, ચાસણી માટે ખાંડ, પાણી.

રોઝી ગાજર હલવા માટે : ૪ ચમચી ગુલકંદ ૧ કિલો ગાજર, ૧૫૦ ગ્રામ માવો, ૧૫૦ ગ્રામ ખાંડ એલચી પાઉડર, કાજુ, બદામની કતરણ જરૃરી ઘી.

ડેકોરેશન માટે : ૧ રોઝ, ૧ નંગ ચેરી, ગાજરની પેસ્ટ ૨ ચમચી ૧ ચમચી ખાંડ, ૨ ચમચી મલાઈ અથવા ક્રીમ.

રીત : પનીરને છીણી લો. બ્રેડનો ચુરો કરો. પછી પનીરજાંબુ માટેની બધી સામગ્રી મિક્ષ કરી નાની નાની ગોળીઓ વાળો (તદ્દન નાની નાની ગોળી વાળવાની છે) ૨ કપ ખાંડ લઈ તે ડૂબે તેટલું પાણી રેડી તેની ગુલાબ જાંબુ માટેની ચાસણી બનાવો. પનીરજાંબુને ઘીમાં બ્રાઉન કલરના તળી લો અને ચાસણીમાં નાંખો. ચાસણીમાં એલચી પાવડર તથા રોઝ એસેન્સના બે ટીપાં નાંખો. આ જાંબુને ૬ કલાક રહેવા દો.

હવે ગાજરને છોલીને પીળો ભાગ કાઢીને છીણી લો. એક તાવડીમાં ઘી મૂકી ગાજરની છીણ સાંતળો. ૧૦ મિનિટ સાંતળીને ચડવા આવે એટલે તેમાં માવો છીણીને નાંખો. ખાંડ નાંખો જરૃરી લાગે તો ૧ કપ દૂધ ઉમેરી ડ્રાયફ્રૂટની કતરણ તથા એલચી અને ગુલકંદ મિક્સ કરીને બરાબર હલાવી લો. તમે ઈચ્છો તો ૧ ટીપું લાલ કલર નાંખી શકો.

હવે હલવાને ર્સિંવગ પ્લેટમાં અથવા ર્સિંવગ બાઉલમાં કાઢી, પનીર જાંબુ જાળી વડે કાઢી ચાસણી નીતારી લો અને તે હલવામાં મિક્ષ કરો. હળવે હાથે મિક્સ કરવા જેથી ભાંગી ન જાય. વચ્ચોવચ એક ગુલાબ મુકો. તેના પર ચેરી મૂકો. ગાજરની પેસ્ટ, ખાંડ, ક્રીમ, મિક્સ કરો અને આજુબાજુ આ ક્રીમ પાથરો.

ગાજરના હલવામાં પણ પનીર તથા ડ્રાયફ્રૂટનો મૂકો મિક્સ કરી શકાશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s