નટ ચિકિ મન્ચીઝ

નટ ચિકિ મન્ચીઝ

સામગ્રી

પલાળીને છોલેલી બદામ – અડધો કપ, કાજુ – અડધો કપ, અખરોટ – અડધો કપ, તલ – અડધો કપ, ગોળ – દોઢ કપ, કેસર – થોડા તાંતણા, ઘી – ૧ ચમચો

રીત

Nut_Chikki_Munchies.jpgકાજુ અને બદામને સહેજ શેકી અને અધકચરા ટુકડા કરો. અખરોટનો ભૂકો કરો. એક ટ્રેને ગ્રીઝ કરો. ગોળને એક પેનમાં ઓગાળી તેમાં કેસર ભેળવો. ગોળ બરાબર ઓગળી જાય એટલે તેમાં શેકેલા તલ, કાજુ, અખરોટ અને બદામ નાખી સારી રીતે મિકસ કરો.

આ મિશ્રણને ગ્રીઝ કરેલી ટ્રેમાં કાઢી તેના પર હળવે હાથે વેલણ ફેરવી ઉપરની સપાટી એકસરખી કરો. ઉપર થોડું ધી લગાવી તેના મનપસંદ આકારના ટુકડા કરો. ઠંડું પડે એટલે ટુકડા અલગ કરી સર્વ કરો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s