હોળી રમવા આવશે શ્યામ આજ રંગમા સવારે રે

હોળી રમવા આવશે શ્યામ આજ રંગમા સવારે રે
ખાલી કોરી ગાગર માગી તેમા કેસર ઘોળશુ રે
રંગ બેરંગી કાળો આજ કરશુ તેને ગોરો રે
હોળી રમવા આવશે શ્યામ……
અડોસીપડોસી કહે બોલાવીશુ અહી ફરીયામા જ ઘોરીશુ રે
પીતામ્બર લેશુ છીનવી ચણિયાચોરિ પહેરાવીશુ રે
હોળી રમવા આવશે શ્યામ……..
લીલા વાંસની વાસળી તેની આજે તોડી મરોડીશુ રે
તાળીઓ ના તાલે નચાવીશુ આજ આપણી સાથે રે
હોળી રમવા આવશે શ્યામ………
સખીઓ ને કરશે વિનંતી અને પ્રેમથી નિહાળશે રે
હા હા કહી પડશે જ્યારે પીયા ત્યારે જ તેને છોડશુ રે
હોળી રમવા આવશે શ્યામ……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s