હિસાબો મેળવી લઇએ

સવાલૉની આપ લે કરીયે, જવાબો મેળવી લઈએ,
તમારી ડાયરી, મારી કિતાબો મૅળવી લઇએ,
તમારા સ્મિત માટે મેં રોકડા આસુ ચુકવ્યા છે,
આ તો હોય શંકા તો   ..હિસાબો મેળવી લઇએ..!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s