પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

ArjunKrishnaપાર્થને કહો ચડાવે બાણ,
હવે તો યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ.
કહો કુંતાની છે આણ,
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ.
ભીખ્યાં, ભટકયા, વિષ્ટિ, વિનવણી,
કીધાં સુજનનાં કર્મ.
આર્યસુજનતા દૈન્ય ગણી તો
યુદ્ધ એ જ યુગધર્મ:
સજીવન થાય પડયાયે પ્હાણ,
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ.
વિધિનાં એ જ નિર્માણ
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ
-ન્હાનાલાલ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s