રાજસ્થાની ટીકી

સામગ્રી

tikki.jpgબાફીને છૂંદો કરેલા બટાકાં – ૧૦૦ ગ્રામ, આરારૂટ – ૧૦ ગ્રામ, તેલ – જરૂર પ્રમાણે સ્ટફિંગ માટે : લીલા વટાણા – અડધી વાટકી, પનીર – ૧૦ ગ્રામ, જીરું – અડધી ચમચી, હળદર – ચપટી, મરચું – અડધી ચમચી, ગરમ મસાલો – અડધી ચમચી, મીઠું – સ્વાદ મુજબ

રીત

બાફેલા બટાકાનાં છૂંદામાં આરારૂટને સારી રીતે મિકસ કરો. ત્યાર બાદ તેમાંથી એકસરખા ગોળા વાળો. હવે સ્ટફિંગ માટેની બધી સામગ્રી મિકસ કરીને એક તરફ રહેવા દો. બટાકાનાં ગોળાને હથેળીથી ફેલાવી તેની વચમાં સ્ટફિંગ કરી ફરી ગોળો વાળી સહેજ દબાવીને ચપટા કરો. એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં આ ટીકીને તેલ મૂકી આછા બ્રાઉન રંગની સાંતળી લો. ક્રિસ્પી થાય એટલે એબ્સોર્બન્ટ પેપર પર કાઢી ટોમેટો કેચઅપ સાથે ગરમાગરમ સર્વ કરો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s