લાજ ના ભાવથી નમી તે ગઝલ,

લાજ ના ભાવથી નમી તે ગઝલ,
જે પ્રથમ દ્રષ્ટેીએ ગમી તે ગઝલ…..

એતો છે ચીજ સર્વ મોસમની
નિટત્ય લાગે જે મોસમી તે ગઝલ…..

લીટી એકાદ સામ્ભળી ‘ખુશી’
હલબલી જાય આદમી તે ગઝલ……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s