પ્રભુ , તારી કૃપા છે અપરંપાર ,
સ્તુતિ તારી કરુ છુ વારંવાર,

પ્રભુ , તુ લે અમારી સંભાળ ,
વાત એક તુ એ પણ જાણ્,

પ્રભુ , અમે તને કદી ન ભુલીએ ,
દુખ અને સુખ આવે કદી કદી ,

એની કૃપા મેહુલિયા ની જેમ વરસે છે ,

પ્રભુની કૃપા છે અપરંપાર ,
તે વરસે છે અનરાધાર ,

પ્રભુ તારી કૃપા છે અપરંપાર ,
પ્રભુ તુ છે અનંતકાળ ,
(મેહુલ ત્રિવેદી)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s