તુટી જનારો સિતારો હુ નથી.

સંકટ ભરી આ જીંદગીથિ હારનારો સુકાની હુ નથી,
દરીયો ડુબાડીદે એવો કિનારો હુ નથી,
મારેતો અજવાળવાછે અંધકારભર્યા પથને,
ચમકીને તુટી જનારો સિતારો હુ નથી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s