સંધ્યા સમયે શોધું છું,

સંધ્યા સમયે શોધું છું, તને દૂર ક્ષિતિજમાં,
સરતો જાઉ છું, ધીરેધીરે મારા અતીતમાં.

જરૂર હશે થોડી કમી, અમારા જ પ્રયાસમાં,
કોઇ છોડી જાય નહી, આમ અડધા પ્રવાસમાં.
જીવ્યો સદીઓ, તારા થોડી ક્ષણના સાથમાં,
યુગોથી જોઉ રાહ, તારા આવવાની આશમાં.

નથી ગમ દોડવાનો, મૃગજળની પાછળ રણમાં,
જરૂરી હોય છે, એક સુંદર ભરમ પણ જીવનમાં.
કહે છે લોકો કે, ન હોય વરસાદ આ મૌસમમાં,
વરશે છે નયન, બનીને વાદળ ભર વૈશાખમાં.

ભરી લીધી છે અમે તો હવાને, છેલ્લા શ્વાસમાં,
હશે તમારો અહેસાસ હવામાં, તેવા વિશ્વાસમાં.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s