આ હવા માં મહેક છે આપની.

આ હવા માં મહેક છે આપની…
આ ચાંદની માં ચમક છે આપની…
આ દિલ થી જે કયારેક પણ અલગ થાઇ ના શકે…
એતો માત્ર ને માત્ર “દોસ્તી” છે આપની…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s