નમી તે ગઝલ….!!

લાજ ના ભાવથી નમી તે ગઝલ,
જે પ્રથમ દ્રષ્ટ્રી એ ગમી તે ગઝલ,
એતો છે ચીજ સર્વ મોસમની
નિત્ય લાગે જે મોસમી તે ગઝલ,
લીટી એકાદ સાંભળી ‘ઘાયલ’
હલબલી જાય આદમી તે ગઝલ,
—અમ્રુત ‘ઘાયલ’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s