ભલે અલગ છે આપણા રસ્તા..

ભલે અલગ છે આપણા રસ્તા
હવે બદલાઈ ગયો છે વિષય જિન્દગીનૉ
પણ યાદ તો તારી જ આવે છે

ધારો કે
આપણે બે હોત તો શી રીત હોત ?
આપણા એ વિષયો ને વિવાદોના
શું ઉકેલ હોત?

અને આપણી અલગ માન્યતાઓ ને
એકબીજાને સમજાવી શક્યા હોત કે
મતભેદ હોત?

તારાં ને મારાં જીવનનાં લક્ષ્યાંકોનો
એવો કોઈ સુખદ સમન્વય થાત ખરો કે
ગંતવ્ય અલગ હોત?

આવા વ્તો મને ઘણા સવાલો થાય છે
લાગે છે કે આ એક સુખદ દુર્ઘટના છે કે
આપણે બે વિખુટાં રહ્યાં.

ખેર પણ શૂ ચાલે છે કહીને આવી તો જા
જીવન જોઈતો જા શતક તને રંગત પડશે કે
બે ઘડી દુખ થશે,જો સ્નેહ સજીવન હશેતો

-jindat shah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s