સંબંધમાં પણ..

સંબંધમાં પણ

માપપટ્ટી રાખે છે,

મારે તો શૂન્યથી પણ

ઓછા અંતરે આવવું છે.

-નરેન્દ્ર રાવલ

Advertisements

One thought on “સંબંધમાં પણ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s