પુજ્ય શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પંડ્યા- ૨

Advertisements

One thought on “પુજ્ય શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પંડ્યા- ૨

  1. આ ભાગવત કથા અમે રાજકોટ ખાતે હમણાં જ યોજેલી ત્યાર ની મુવી કલીપ છે , પૂજ્ય ભાઈશ્રી ની વાણીમાં જાદુ છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s