આસ્થા નો’તી…!!

“હતી દ્રષ્ટિ પરંતુ એમાં કંઈ રંગીનતા નો’તી,
હ્રદય શું છે મને એ વાતની કંઈ કલ્પના નો’તી,
તમારા સમ તમે આવ્યા જીવનમાં એની પેહલાં તો
પરીઓની કથાઓ પર, જરાયે આસ્થા નો’તી.”

– સૈફ પાલનપુરી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s